Rene Cuperus (via RTL nieuws)

“Boa’s zijn geen ‘melkertbanen’ meer, maar zijn sinds de oprichting van de Nationale Politie in het gat gesprongen van de verdwenen wijkagenten. Zij verdienen alle bescherming, hetzij met eigen wapens, hetzij via een harde veiligheidsgarantie van hun bewapende collega’s. “

Elke gemolesteerde boa is er één te veel

Als Academie van Arkel kunnen wij deze stelling alleen maar ondersteunen en misschien wel uitbreiden. Wat dacht je van al die particuliere algemeen beveiligers, evenementen beveiligers en horecaportiers. Geldt voor hen niet hetzelfde?

Heeft de BOA en de beveiliger een speciaal mandaat nodig om zichzelf veilig te kunnen stellen? Is de veiligheid van de medewerker niet de zorg van de werkgever? En zo ja, op welke manier geeft de werkgever hier dan vorm aan?

Wetgeving

Als je de wet en regelgeving hierop naleest dan kun je hier het volgende uithalen; Art. 41 lid 1 WvS: .

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding’

Dus even in Jip en Janneke taal;

Op het moment dat het noodzakelijk is om je eigen of iemand ander’s lijf en leden te beschermen, dan is zelfverdediging niet strafbaar. Natuurlijk gaat het hier om een mate van zelfverdediging die in verhouding staat met situatie die zich aandient.

Daarnaast zegt de ARBO wet (afdeling 4&5) ook het een en ander over verplichtingen van werkgevers van organisaties waar medewerkers het risico lopen om geconfronteerd te worden met agressie.

Met deze twee belangrijke, misschien wel bepalende wetsartikelen stel ik wederom de vraag: ‘Hoe geeft een werkgever hier vorm aan?

Ons aandeel

Nu kan de Academie van Arkel niet veel invloed uitoefenen op werkgevers, maar hen wel programma’s aanbieden welke naadloos aansluiten bij de wettelijke bevoegdheden en bepalingen zoals beschreven. Daarnaast, zeker niet minder belangrijk, kan ook een werknemer op eigen initiatief opleidingen volgen die hen voorziet van voldoende kennis en vaardigheden om subsidiair en proportioneel te reageren tijdens (driegende) agressie situaties.

Klik hier voor ons aanbod van opleidingen.

Voor meer informatie info@academievanarkel.nl

Opleiding aanvragen