Met deze variant neemt de deelnemer kennis van het herkennen  van agressie en wat hier tegen gedaan kan worden, maar ook wat hierin is toegestaan. Deze variant kent 1 dagdeel en wordt daarom vaak gekozen.

Het is de variant die bruikbaar is voor medewerkers die in situaties komen waarbij de kans op contact met fysieke agressie minimaal is, maar waar het contact beter verloopt als de medewerker oplopende agressie herkent en daar passend op leert te reageren.

Zoals bij alle varianten zal ook bij deze variant een toetsingsmoment zijn. Bij het met goed gevolg afsluiten van de toets ontvangt de deelnemer namens de Academie een certificaat.

 

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 1 = 1 dagdeel > 3,75 SKJ-punten

Opleiding aanvragen
Copy link