Met deze variant neemt de deelnemer kennis van het herkennen van agressie en wat hier tegen gedaan kan worden, maar ook wat hierin is toegestaan. 

Het is de variant die bruikbaar is voor medewerkers die in de Zorg of Jeugdzorg werken. Je leert hier onder andere wat de wettelijke bepalingen, verplichtingen van de werkgever en welke vormen van agressie er zijn.

Vervolgens ga je ombuig strategieën toepassen, preventiemaatregelen en fysieke-mentale verdedigingen leren.

Zoals bij alle varianten zal ook bij deze variant een toetsingsmoment zijn. Bij het met goed gevolg afsluiten van de toets ontvangt de deelnemer namens de Academie een certificaat.

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

Opleiding aanvragen