BOT= Bijzondere Opdracht Training

Programma wordt samengesteld in overleg met de opdrachtgever en is afhankelijk van de geweldsbevoegdheid van de medewerker en/of geweldsprotocol van de organisatie.

De inhoud van het programma zal ter accordering eerst voorgelegd moeten worden aan de AvA.

(tijdsduur is afhankelijk van de inhoud van de opleiding met een minimum van 3 uur en een maximum van 15 x 3 uur)

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 5 = 10 dagdelen >37 SKJ-punten

Opleiding aanvragen