Na het volgen van deze variant is de deelnemer in staat om, naast de aangeleerde vaardigheden vanuit de vorige 4 varianten, een geweldsituatie volledig te controleren en complexe agressie situaties in samenwerking met anderen op te lossen (collectief optreden).

Fixeer, controle en transporttechnieken staan in deze variant centraal alsmede samenwerkingsprocedures.Veel technieken en procedures zijn afkomstig uit de programma’s welke politie en justitiemedewerkers krijgen aangeboden. Deze variant is dan ook volledig complementair aan voornoemde programma’s.

Variant 5 is op het gebied van agressie- en weerbaarheidstrainingen het meest uitgebreide programma wat wij aanbieden.

 

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 5 = 10 dagdelen >37 SKJ-punten

Opleiding aanvragen
Copy link