In dit practicum, naast het oefenen op houdingen en posities, wordt ook aandacht besteed aan diverse verdedigings- en bevrijdingstechnieken. Deze technieken kunnen worden gebruikt op het moment dat een medewerker wordt aangevallen of wordt vastgepakt.

Bij deze variant wordt tijdens de toetsing ook de praktische vaardigheid van de deelnemer beoordeeld. Dit gebeurt niet door een aparte toets, maar de beoordeling geschiedt door een zo genoemd leerlingen volgsysteem waarbij de deelnemer tijdens de oefeningen beoordeeld wordt.

 

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 3 = 3 dagdelen >10,75 SKJ-punten

Opleiding aanvragen