In deze variant leren de deelnemers hoe zij professioneel kunnen handelen in agressie-volle situaties. De kern is erop gericht de deelnemer de-escalerende vaardigheden aan te leren én de technieken te trainen om veilig uit een agressie-volle situatie te komen.

Het is een praktijkgerichte opleiding, waarin we werken volgens een ontwikkelladder. Dit houdt in dat wij de deelnemers technieken aanleren die zij vervolgens in een rollenspel en later in een simulatie, die gebaseerd zijn op de realiteit, gebruiken.

Het aangeleerde in de theorie zal verwerkt worden in het practicum. Tijdens de praktijkoefeningen zal steeds een koppeling met de aangeleerde theorie gemaakt worden. De toetsing bij deze variant is zowel theoretisch als praktisch.

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 4 = 10 dagdelen >37,25 SKJ-punten

Opleiding aanvragen