✓ Humaan

✓ Veilig

✓ Noodzakelijk

Hier vindt u de verschillende soorten erkende opleidingen die wij aanbieden op het gebied van professionele interventie. De opleidingen zijn gebaseerd op de wettelijke kaders, richtlijnen en beroepsnormen die relevant zijn voor professionals, welke deel uitmaken van een beroepsgroep die met agressie te maken kunnen krijgen. Per doelgroep worden ze op maat gemaakt. Na het voldoen van 1 of meerdere van de onderstaande opleidingen ontvangt de deelnemer een certificaat of de behaalde SKJ en/of V&VN-registratie punten.

Fysiek Mentale Weerbaarheid Zorg en Jeugdzorg

Certificaat Professionele interventie Zorg en Jeugdzorg

Met deze variant neemt de deelnemer kennis van het herkennen  van agressie en wat hier tegen gedaan kan worden, maar ook wat hierin is toegestaan. Deze variant kent… lees verder

Voor wie Professionals
Tijdsduur10x 3 uur
Deelnemers Max. 12 deelnemers
Vaardigheden bij behalen van opleiding
Kent de wettelijke bepaling omtrent fysiek ingrijpen, noodweer- en noodweer exces
Herkent geagiteerd gedrag en is in staat de de-escalerend op te treden
Herkent agressief gedrag en is in staat de juiste ombuigstrategieën toe te passen
Kan zowel persoonlijke- als gebouwlijke preventieve maatregelen toepassen

Fysiek Mentale Weerbaarheid Horecaportier en Evenement beveiliger

Certificaat Professionele interventie Horeca en Evenement beveiliger

Bij deze opleiding leer je zowel de wettelijke bepalingen als de praktische … lees verder

Voor wieProfessionals
Tijdsduur15x 3 uur
Deelnemers Max. 12 deelnemers

Vaardigheden bij behalen van opleiding
Weet een juiste (fysieke) houding aan te nemen welke congruent is aan de situatie
Weet een agressor fysiek op afstand te houden
Weet vanuit een juiste positionering zichzelf veilig te stellen

Fysiek Mentale Weerbaarheid Beveiliger

Certificaat Professionele interventie Beveiliger

In dit practicum, naast het oefenen op houdingen en posities, wordt ook aandacht besteed aan… lees verder

Voor wie Professionals
Tijdsduur 5x 3 uur
Deelnemers Max. 12 deelnemers

Vaardigheden bij behalen van opleiding
Weet zichzelf te bevrijden vanuit verschillende pakkingen- /omvattingen
Professioneel optreden
Veilige afstand

Fysiek Mentale Weerbaarheid Psychiatrie en TBS

Certificaat Professionele interventie Psychiatrie en TBS

In deze variant leren de deelnemers hoe zij professioneel kunnen handelen in agressie-volle situaties… lees verder

Voor wie Professionals
Tijdsduur10x 3 uur
Deelnemers Max. 12 deelnemers

Vaardigheden bij behalen van opleiding
Kent de theorieën over preventie, soorten agressie en agitatie
Relatie tussen psychopathologie en (ontstaan) agressie
Kennis van verschillende communicatiemodellen
Communiceren vanuit een veilige houding en positie.

Fysiek Mentale Weerbaarheid BOT

Certificaat Professionele interventie BOT

Deze maatwerktraining is persoonlijk afgesteld op de individu. In sommige gevallen kan deze training worden aangeboden aan tweetallen. Deze…. lees verder

Voor wie Professionals/individu
Tijdsduur*Afhankelijk van inhoud
Deelnemers 1 of 2

Vaardigheden bij behalen van opleiding
Kent wettelijke bepaling omtrent fysiek ingrijpen
Herkent agressief gedrag en is in staat de juiste ombuigstrategieën toe te passen
Kan fixeer-en controle technieken toepassen
Kan gecontroleerd transporteren
Kan een correcte rapportage opstellen
Kan nazorg opstarten

Docentenopleiding

Docent worden volgens de AvA methodiek

Om docent te worden volgens de AvA methodiek wordt er wel wat van je verwacht. Je bent minimaal HBO opgeleid, je hebt… lees verder

Voor wie Professionals
Tijdsduur15 dagdelen
Deelnemers Max. 8 deelnemers

Toelatingseisen
Heeft een opleiding op hbo-niveau, bij voorkeur Social Work of vergelijkbaar
Heeft ruime- en aantoonbare ervaring op het gebied van zelfverdediging en/of een weerbaarheidssysteem
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
Voor toelating tot de opleiding zal een toelatingsgesprek en een toetsing op praktische vaardigheden worden afgenomen

Opleiding aanvragen