Het vervolg op CPi 1. Na de eerste variant, bezit u genoeg kennis om een stapje verder te gaan. Bij deze variant leert u het tweede gedeelte van de preventieve maatregelen die u kunt treffen, voordat agressie escaleert. Bewustwording van eigen houding en handelen staat bij deze variant centraal.

Het kan zijn dat u hebt gekozen voor deze variant. Dit betekent dat de kennis en vaardigheden van variant 1 hierbij inzitten. Beide varianten kennen een eigen certificaat, met specifieke vaardigheden die wij aanleren.

 

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

Variant 2 = 2 dagdelen > 7 SKJ-punten

Opleiding aanvragen
Copy link