Bij deze variant leert u het gedeelte van de preventieve maatregelen die u kunt treffen, voordat agressie escaleert. Bewustwording van eigen houding en handelen staat bij deze variant centraal.

 

De geldigheidsduur van alle certificaten bedraagt één jaar. De geldigheidsduur kan jaarlijks verlengd worden d.m.v. het volgen van applicatietrainingen.

 

 

Opleiding aanvragen