Overgang naar de middelbare school voelt niet altijd als bevordering..

Een belangrijk moment in het jonge leven van kinderen is de overgang van de basisschool naar de brugklas. Eindelijk horen ze bij de grote kinderen en groeien ze toe naar de titel: jeugd, jongeman of jongedame.

Maar wordt die overgang ook altijd als bevordering ervaren?

Helaas niet. Vaak begint hier een roedelstrijd. Niets nieuws, want als je een beetje op de hoogte bent van groepsdynamische processen dan weet je dat er altijd zo’n ‘roedelstrijdje’ plaats vindt als je een nieuwe groep formeert.

Zo gebeurt dat dan ook in de nieuwe klas waar het kind in geplaatst wordt en wellicht, in groter verband, ook op het schoolplein waar kinderen van verschillende klassen elkaar ontmoeten. De hiërarchie die ontstaat, is vaak op basis van assertieve kinderen, goed gebekt en populair bij velen, en minder assertieve- tot kwetsbare kinderen.

De populaire kinderen zul je niet vaak horen over omgangsproblemen met anderen, maar de kwetsbare kinderen hoor je, zeker het eerste deel van het schooljaar, ook niet. Er is vaak wel wat te merken aan het gedrag van kinderen, zelfs hun zwijgen is al een signaal. Denk ook maar aan de weerstand om naar school te gaan, geen vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis nemen en geprikkeld gedrag thuis.


Wat kan je als ouder doen?

Contact houden met het kind hierover is belangrijk. Pijlen hoe hij of zij de overgang ervaart en wat leuk en minder leuk is op school zijn veilige vragen en bieden een opening om het gesprek aan te gaan. Daarnaast is het niet onbelangrijk om te weten hoe het schoolbeleid is met betrekking tot pestgedrag.

Op veel scholen wordt kinderen aangeraden om direct melding te maken van pestgedrag, maar besef wel dat dit voor een kind een hele lastige stap is. Zo’n melding kan een negatieve invloed hebben op de misschien toch al slechte positie binnen de groep of de klas. Ook zijn er scholen die een beleid voeren waarin kinderen geadviseerd wordt om niet terug te slaan als zij bedreigd of aangevallen worden.

Wat doen wij hieraan? Tips!

In onze BOT trainingen, trainen wij kinderen die te maken hebben gehad met dergelijke lastige situaties. Ze waren pest slachtoffer omdat ze kwetsbaar waren en kregen dan ook nog eens te maken met een beleid wat hen zei niet te mogen terugslaan.

In onze trainingen ondersteunen wij de kinderen in het verkleinen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun assertiviteit. Daarnaast leren wij hun een aantal technieken vanuit het Fysiek Mentale Weerbaarheid programma, maar wel volgens de regels van ‘het spel’.

De drie stappen die de kinderen leren zijn de volgende:

  1. Als je de situatie kan vermijden…..doe dat
  2. Als je niet kunt vermijden….probeer de pester te beïnvloeden door te ‘dempen’
  3. Als het ‘dempen’ ook niet lukt en de dreiging wordt dusdanig groot of je wordt aangevallen, dan verdedig je jezelf door je te beschermen en vervolgens afstand te nemen of maken van de pester(s)

Wij leren de kinderen dat niemand het recht heeft om een ander te schoppen, slaan of op de grond te gooien zonder dat de ander dat wil. Lijkt dit wel te gaan gebeuren dan gaan de drie stappen in werking!

Iedereen heeft andere behoeftes, dus iedereen heeft een andere training nodig. Wij kijken naar de behoefte van de deelnemer en passen de trainingen hierop aan.

Wilt u meer informatie over onze trainingen? Neem hier gerust contact met ons op.

Opleiding aanvragen