Er zijn meer medewerkers van organisaties die met agressie te maken krijgen dan je denkt. Van politiemedewerkers, handhavers en horecaportiers kun je dat verwachten, evenals de medewerkers in de zorg en psychiatrie. Maar wie heeft ooit kunnen bedenken dat hulpverleners als ambulancepersoneel, brandweerpersoneel en leerkrachten van een ROC regelmatig te maken krijgen met dreiging, agressie en geweld.

Maar goed, het is nu eenmaal zo en wij moeten daarmee leren omgaan want de hele maatschappij volledig menslievend gaan maken zal helaas nooit lukken. Ermee leren omgaan is wel iets wat je dus moet leren. Wij kunnen jou helpen professioneel om te gaan met dreiging en agressie.

Onze opleiding professioneel ingrijpen

Binnen de opleiding Fysiek Mentale Weerbaarheid leer je professioneel omgaan met dreiging en agressie. Na het voldoen van de opleiding ontvang je een Certificaat voor Professioneel Ingrijpen (CPi). De interpretatie van ‘professioneel’ is binnen de Academie van Arkel;

denken vanuit het oogpunt om altijd eerst te proberen te de-escaleren, lukt dit niet en moet er fysiek ingegrepen worden dan dient dit subsidiair en proportioneel te gebeuren.’ 

Ofwel reageren op basis van de Nederlandse wetgeving hierin.

Inhoud opleiding

Binnen de opleiding komen er zowel theoretische als praktische onderdelen aan bod. We willen de ‘rugzak’ van de deelnemer tijdens de opleiding vullen met opties. Opties waaruit je kunt kiezen op het moment dat zich dreiging of agressie voordoet:

  • Welke maatregelen kan ik nemen om te verwachten risico’s te verkleinen (preventie)
  • Hoe- en op welke manier kan ik het beste contact maken met iemand die hoog zin de agressie zit (houding, positie, manier van communiceren)
  • Hoe kan ik het beste reageren als ik zie dat iemand in de agressie stijgt (agitatie)
  • Wat moet ik doen als ik beetgepakt wordt, of iemand duwt mij of wil mij slaan (verdediging- en bevrijdingstechnieken)
  • Wanneer en hoe kan ik het beste ingrijpen als er sprake is van een onhoudbare situatie die gecontroleerd moet worden (fixeren, controleren, transporteren en samenwerken)

Een kleine greep uit het CPi opleidingsprogramma.

Impressie praktische en theoretische onderdelen

Voor alle onderdelen geldt dat je een aanbod krijgt van meerdere opties waaruit je kunt kiezen. Jij, als deelnemer zal je eigen regisseur worden tijdens spannende situaties. Je zult dan kiezen voor de optie die het beste bij jou past, dat is een kenmerk van de opleidingen en trainingen die de Academie van Arkel aanbiedt.

In principe zijn al onze trainingen maatwerk trainingen. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, agressieprotocol en mandaat. Op basis daarvan zal de trainingsinhoud worden afgestemd.

Doelgroepen die zijn samengesteld uit professionals vanuit verschillende werkvelden, krijgen het standaard CPi programma aangeboden die eveneens een dekkend is voor veel voorkomende situaties.

Fysiek Mentale Weerbaarheid (Cpi) is een geaccrediteerde en erkende opleiding.

Voor meer info neem hier contact met ons op.

Opleiding aanvragen