Alle E-learning lessen

 • De emotieladder

  De ontwikkeling van agressie leer je herkennen met behulp van deze ladder. Observeren, interpreteren en reageren zijn hierin de methodische...

 • Feedback

  Hoe geef je goede feedback? Wat zijn valkuilen? In deze les leer je om goede feedback te geven. Huiswerkopdracht uit...

 • Houdingen

  ‘Bij dreiging van agressie en geweld moet je houding congruent zijn met de situatie.’ Rekening houding houden met wat er...

 • Nazorg na een incident

  Hoe verwerk je een incident? Nazorg na een incident is erg belangrijk. In deze les leer je hoe je deze...

 • Persoonlijke belevingsvragen

  Wanneer wordt het voor jou spannend op het werk? Hoe beleefd mijn collega dat eigenlijk? En welke kwaliteiten kunnen mijn...

 • Preventieve maatregelen

  Hoe goed bereid jij je voor op eventuele agressie? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo veilig mogelijk een...

 • Reacties op geweld

  Je eerste reactie op geweld is van nature onbewust, ook wel impuls reactie genoemd. In deze les leer je om...

 • Roos van Leary

  Dit model geeft inzicht in het effect van de manier waarop gecommuniceerd wordt. In deze les leer je sturing te...

 • Schriftelijke verslaglegging

  Incidenten hebben vrijwel altijd nazorg nodig. Dat kan zijn door middel van collegiale ondersteuning, een evaluatie, door vervolging van het...

 • Soorten agressie + ombuigstrategieën

  Niet elke vorm van agressie is hetzelfde. In deze les leer je de verschillen en de manieren van ombuigen die...

 • Wet en regelgeving

  Wat mag je volgens de wet als je wordt aangevallen? In deze les krijg je een antwoord op deze vraag....