Deze maatwerktraining is persoonlijk afgesteld op de individu. In sommige gevallen kan deze training worden aangeboden aan tweetallen. Deze personal training heeft altijd een thema. Dit kan zijn dat uw kind gepest wordt en weerbaar moet worden. Het kan zijn dat u zelf thuis zit met een burn-out. Afhankelijk van het thema geven wij zelf invulling aan de training. De inhoud van de training is dus eigenlijk een gezamenlijk product.

Wie hebben er in het verleden BOT trainingen gevolgd?

> Een hulpverleenster welke in haar praktijk door een hulpvrager werd lastiggevallen

> Het jongetje, eerste jaar voortgezet onderwijs, die steeds door de oudere leerlingen gepest werd

> De politieagent die zich wil voorbereiden op de AT intest

> Een administratief medewerkster die thuis zit met een burn-out

> Jongeren geplaatst in een gezinsvervangend tehuis die last hebben van agressie problematiek

> en nog veel meer….

De BOT trainingen worden voorafgegaan door een intakegesprek. In dit gesprek tracht de trainer de probleemstelling of leerbehoefte van de deelnemer helder te krijgen.

De tijdsduur van BOT trainingen is sterk afhankelijk van; de probleemstelling, de leerbehoefte, de persoonlijke ontwikkeling of een ander doel.

Opleiding aanvragen